Antakya Atakaş Kömür Bayii Asker Ticaret Yakacak Ofisi. İletişim Tel .: 0326 223 57 86 ● ANTAKYA ATAKAŞ KÖMÜR BAYİİ ● İthal Rus kömür ● Pres Kömür ● Ceviz kömür● kaloriferlik Fındık kömür ●Stokerli kazan Kömürü ● Kaloriferlik Portakal Kömür ● Kaloriferlik Karpuz Kömür ● Atakaş ithal Kömür ● Yeşilkor Pres Kömür● Şahyak Kömür ● İnterkarbon Linyit kömürü ● Süperkok Pres Kömür● Meşe Odunu ● Zeytin Odunu ● Prina Odunu ● Tahta Parçası ● Antakya Atakaş kömür bayii ● Antakya Atakaş kömür fiyatları 2014 2013 ● antakya kömür satıcıları ● antakya kaloriferlik kömür ● antakya kömür siparişi ● hatay atakaş kömür ● antakya odun kömür depoları ● atakaş kömürcülük ● atakaş kömür ● antakya atakaş bayisi bayileri telefon numarası,adresi, iletişim bilgileri ● atakaş kömür ürünleri ● atakaş kömür fiyatı Antakya Hatay ● atakaş kömür analiz raporu ● atakaş kömür kalorisi ● atakaş ithal kömür Nem, kül ve kükürt oranı ● atakaş kömür bayii toptan parekende satışı ● atakaş Hatay kömür bayisi
   
  ATAKAŞ KÖMÜR BAYİİ ASKER YAK. OFS. ANTAKYA MEŞE ODUNU KÖMÜR PRİNA ODUNU TAHTA PARÇASI SATIŞI
  Kömür Petrografisi
 

MASERAL VE MASERAL GRUPLARI :

Kömür homojen olmayan ve değişik bileşenlerden oluşan bir maddedir.Kömür maserallerden meydana gelir.Maserallerin kimyasal yapıları ve fiziksel özellikleri büyük değişiklikler gösterir ve bir kristal yapıya da sahip değildirler.Halbuki inorganik kayaçları oluşturan mineraller kristal yapıda ve kimyasal bileşimleride belirlidir.

Maseralleri çıplak gözle görmek imkansızdır, ancak mikroskop yardımıyla ayrıntılı olarak incelenebilirler. Mikroskopta maseralleri ayırt edebilmek için ; renk,ışığı yansıtma, şekil ve röliyef gibi bazı parametrelerden faydalanılır.Maseraller bu özelliklere göre üç ana gruba ayrılırlar.

Vitrinit (Turba ve Kahverengi kömürlerde Hüminit adını alır )
Eksinit / Liptinit
İnertinit

Aynı kömüre ait üç maseral grubunda; vitrinitte oksijen, liptinitte hidrojen, inertinitte karbon miktarı fazla olup bu sıralamada uçucu madde miktarı da giderek azalır.

VITRINIT GRUBU :

Taşkömürlerinde yaygın olarak bulunur.Kömürleşme derecesi arttıkça düzenli fiziksel ve kimyasal değişiklikler oluşur. Bu nedenle artan kömürleşme derecesiyle vitrinitin yansıtma özelliği de sürekli olarak artar.

Yansıtma (Refleksiyon) :
Kömürlerin ışığı yansıtma özellikleri doğrudan doğruya kömürleşme derecesine bağlıdır. Yansıtma indeksi, kömürleşme derecesiyle doğru orantılıdır.Son zamanlarda yansıtma değeri kömürleşme derecesini belirlemek için en çok kullanılan parametredir.Yansıtma değerleri; ( Ro ) kömür havzalarında jeolojik problemlerin çözümünde,kömür damarlarının korelasyonunda ve bu damarların teknolojik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.)

Bu grubun en önemli tanımlayıcı optik özelliği renklerinin gri olmasıdır.

- yoğunluğu kömürleşme durumuna bağlı olarak 1,3 - 1,8 gr/cm3 arasındadır.
- bileşimi % olarak;77-96 karbon,1-6 hidrojen,1-16oksijen,2-45 uçucu maddedir.

LIPTINIT / EKSİNİT GRUBU :

Bu maseral grubu, vitrinite göre yüksek oranda hidrojen içerir. Yansıtma derecesi en düşük olan grupdur. Yansıyan ışıkta sarı - kahverengi - siyah renkler gösterir.

INERTINIT GRUBU :

Bu maseral grubu, hidrojence fakir karbonca zengindir. Yansıtma derecesi en yüksek olan grupdur. Yansıyan ışıkta sarımsı beyaz veya beyaz renkler gösterir.

MİNERALLER VE ESER ELEMENTLER :

Kömürler değişik miktarlarda inorganik maddeler içerir.Kömürler içinde 50 - 60 tür mineral gözlenmiştir.En önemli mineral gurupları; killer,karbonatlar ve demir mineralleridir. Diğerlerinin büyük çoğunluğu % 1'in altında gözlenir.

Kömürlerdeki inorganik maddeler, kökenlerine göre;

- Orijinal bitkide bulunanlar,
- Turba oluşumu sırasında meydana gelenler,
- Kömürün oluşmasından sonra meydana gelen inorganik maddeler olmak üzere üç ana grupta sınıflandırılırlar.ATAKAŞ KÖMÜR BAYİİ
ASKER TİCARET YAKACAK OFİSİ

 

SADECE HATAY İLİ İÇİN İRTİBAT KURUNUZ...

 

 
KARA VURGUN
Çalmak için denenmeyen yol yok..
 
Hırsızlık yapan bazı kömür şirketleri birçok yöntem geliştirmişler. Bunlardan en çok kullanılanları arasında; apartman yöneticisi ve kapıcısıyla anlaşarak tonajdan çalmak bulunuyor. Ancak tonajdan çalmanın yanında kaliteden de çalarak haksız kazançlar elde ediliyor.
 
Çalma yöntemlerinin belki de en fazla uygulandığı nokta tonajdan çalma. Apartman yönetiminin verdiği sipariş üzerine getirilen kömür kâğıt üzerinde istenilen tonajda, gerçekte ise verilen siparişten az oluyor. Böylelikle kömür şirketi satmadığı kömürden para kazanmış oluyor. Tonajdan çalarak haksız para kazanmanın kendi içerisinde birçok yöntemleri var ve kapıcıyla anlaşarak hırsızlık yapmak bunların arasında en fazla uygulanan yöntemlerden birisi. Kömür satan şirketler bu işte o kadar uzmanlaşmışlar ki, apartman kapıcısıyla anlaşıp, kömürün kendilerinden alınması konusunda apartman yöneticisine baskı yapmasını dahi sağlıyorlar. Tabii bunun tam tersi de yok değil. Bazı kapıcılar bu çalma işini daha da ileri götürüp, kömür şirketini arayarak kamyon başına kendisine para verilmediği takdirde, yöneticiye bu kömürün iyi yanmadığını söyleyerek almamaları konusunda ikna edeceğini söylüyor.
 
Bunun yanında apartman yöneticisiyle anlaşan kömürcüler de yok değil. Kağıt üzerinde kömürün ton fiyatını normalden fazla gösterip aradaki farkı aralarında paylaşıyorlar. Tabii burada aslan payı kömürcüye düşüyor.

Kömür deposundan çıkan kamyon, alıcıya teslim edilmeden önce kantarda dolu olarak tartılıyor ve alıcıya teslim edildikten sonra tekrar tartılarak darası alınıyor. Böylece alıcıya ne kadar kömür teslim edildiği net bir şekilde ortaya çıkıyor.
 
Yöntemlerden birisi de kamyon şoförüyle anlaşmak. Yüklü kamyon, tartıldıktan sonra kömürü sipariş verilen yere boşaltmak üzere yola çıkıyor. Ancak, yolda bir ara sokağa girerek küçük bir kamyonete 3 -—4 tonunu boşaltıyor. Daha sonra da apartman önüne gidip eksik kömürü boşaltıyor. Eğer kamyonun tartılması sırasında apartman yöneticisi veya başka bir yetkili varsa o zaman da şirket yetkilileri devreye giriyor. Kamyonun kantarda tartılması sırasında kömürü satan şirketin yetkilileri de bulunuyor. Ve kamyon tartıldıktan sonra kömürü boşaltmaya giderken apartman yöneticisi, kamyona
değil şirket yetkilisinin arabasına bindiriliyor.

Tüketicinin bu yollarla kandırılmasının ana sebebi kömür pazarlama(!) yöntemleri hakkında yeterince bilgiye sahip olmaması. Çünkü apartmanlarda yöneticilik ya sırayla yapılıyor ya da emrivakiiyle hatır için üstleniliyor. Yöneticilik işi severek yapılmadığı için, kömür alımı konusunda yeterince bilgiye sahip olunmuyor ve kolayca kandırılıyor.

Kömürcünüzün tonajdan çalmasını önlemek için ise şu önlemleri alabilirsiniz:


1— Kömür alımı konusunda kapıcınızı kesinlikle dinlemeyin. Bu konunun onu ilgilendirmediğini anlatın ve kendisini iyi bir
şekilde takip edin.2— Apartman sakinlerinin vazifesini hakkıyla yapacak bir kişiyi yönetici seçmesi gerekiyor. Aksi takdirde kömürcünün
yöneticiyle anlaştığını anlayamazsınız.3— Kamyonun gerek dolusunun gerekse boşunun tartılması sırasında kantara bizzat gidin ve makinanın başında bulunun.4— Kamyonun dolusu tartıldıktan sonra bizzat kamyona binerek kömürün apartmanınıza taşınması sırasında başında bulunun.


5— Düşük fiyatta kömür satan firmalara, çeşitli promosyon ve kampanylara rağbet etmeyin. Çünkü her malın gerçek bir değeri vardır ve kimse zararına mal satmaz.
BU KONU AKSİYON HABER SİTESİNDE DE YER ALMAKTADIR.
 
 

Ürün çesitleri● İthal Rus - Afrika Linyit● Pres Kömür● Ceviz (Sobalık)● Fındık (Sobalık)
● Portakal (kalorifer)● Karpuz (kalorifer)Markalar:
● Atakaş ithal Kömür● Yeşilkor Pres Kömür● Süperkok Pres Kömür● Meşe Odunu● Zeytin Odunu● Prina Odunu ● Tahta Parçası


 

 
  Bugün 4 ziyaretçi (43 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Antakya Atakaş Kömür Bayii Asker Ticaret Yakacak Ofisi. İletişim Tel .: 0326 223 57 86 ● ANTAKYA ATAKAŞ KÖMÜR BAYİİ ● İthal Rus kömür ● Pres Kömür ● Ceviz kömür● kaloriferlik Fındık kömür ●Stokerli kazan Kömürü ● Kaloriferlik Portakal Kömür ● Kaloriferlik Karpuz Kömür ● Atakaş ithal Kömür ● Yeşilkor Pres Kömür● Şahyak Kömür ● İnterkarbon Linyit kömürü ● Süperkok Pres Kömür● Meşe Odunu ● Zeytin Odunu ● Prina Odunu ● Tahta Parçası ● Antakya Atakaş kömür bayii ● Antakya Atakaş kömür fiyatları 2014 2013 ● antakya kömür satıcıları ● antakya kaloriferlik kömür ● antakya kömür siparişi ● hatay atakaş kömür ● antakya odun kömür depoları ● atakaş kömürcülük ● atakaş kömür ● antakya atakaş bayisi bayileri telefon numarası,adresi, iletişim bilgileri ● atakaş kömür ürünleri ● atakaş kömür fiyatı Antakya Hatay ● atakaş kömür analiz raporu ● atakaş kömür kalorisi ● atakaş ithal kömür Nem, kül ve kükürt oranı ● atakaş kömür bayii toptan parekende satışı ● atakaş Hatay kömür bayisi